top of page

Ajankohtaista - Oman Elämän Stara -hanke 2023-2026 (ESR+)

VALLI RY:N TRAINEE- OHJELMA KÄYTTÖÖN MYÖS VIHREÄLLÄ KEITAALLA 

 

Valli ry:n ryhmämuotoinen työkokeilu eli Trainee-ohjelma on tarkoitus lähiaikoina ottaa käyttöön myös Vihreän Keitaan Oman Elämän Stara- hankkeessa, jossa tuetaan neuropsykiatria- ja traumahaasteiden kanssa eläviä kohti työelämää. Trainee-ohjelman käyttöönotto tulee tarjoamaan uudenlaisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen.  
 

Vihreällä Keitaalla on alkanut uusi Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa tarjotaan moniammatillista tukea neuropsykiatria- ja traumahaasteiden kanssa eläville, kohti osallisuutta ja työelämää. Oman Elämän Stara- hanke aloitti toimintansa syyskuussa ja jatkuu kesäkuuhun 2026 asti. Kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja tällä hetkellä työn alla on Nepsyhaasteet voimavaraksi-, Taitoa työhön-, Osallisuusmitali- ja Traumaoireiden vakauttaminen- valmennusten sisältöjen suunnittelua. Valmennusten avulla asiakkailla on mahdollisuus kehittää omia valmiuksiaan näillä osa-alueilla, jotta työllistyminen ja työelämään tai opintoihin siirtyminen mahdollistuisi. Hankkeen keskeisenä teemana on työllistymisen ja työelämävalmiuksien parantamisen lisäksi asiakkaiden osallisuuden kokemuksen lisääminen. Asiakastyötä päästään hankkeessa aloittamaan vuodenvaihteen jälkeen. 

Vihreä keidas ry tarjoaa tukea haasteellisessa elämäntilanteessa oleville mm. kriisiavun, jalkautuvan katutyön sekä työllistämispalveluiden kuten kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun sekä opinnollistamisen muodoissa. Tarjontaa on nyt hankkeen myötä tarkoitus laajentaa myös ryhmämuotoisella työkokeilulla eli Trainee-ohjelmalla, joka on Valli ry:n kehittämä toimintamalli. 

 

Koemme täällä Keitaalla, että Valli ry:n Trainee-ohjelma nuorille on innostava ja uudenlainen tapa päästä tutustumaan työelämään. Samalla se vahvistaa sukupolvien välistä tärkeää yhteyttä. Olemmekin Oman Elämän Stara- hankkeessa innoissamme siitä, että pääsemme hyödyntämään Valli ry:n Trainee-konseptia omille asiakkaillemme. Tämä mahdollistaa myös meille uuden tavan tarjota työelämäkokemuksia ja työelämävalmiuksien harjoittelemista, samalla kun osallistujat pääsevät entistä matalammalla kynnyksellä tutustumaan sote- ja vanhustyöhön sekä työelämään. Parhaimmassa tapauksessa ryhmämuotoisella työkokeilulla syntyy onnistumisen kokemusten lisäksi myös erilaisia jatkopolkuja, jotka voivat kantaa pitkälle. 


Ole yhteydessä: stara@vihreakeidas.fi

Löydä meidät somesta:

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page