top of page

Ruokaa ja Yhteyttä -hanke 2023-2025 (ESR+) 

Hankkeen kuvaus

  • Hankkeen tavoitteena on jakaa kriisiapuna aineellisen apua (EU-ruokakortteja) muiden toimien ja palveluista tiedottamisen yhteydessä. Aineellinen apu ja EU-ruokakortit ovat kriisiapua, ja tarjolla onkin palveluneuvontaa ja ohjausta pysyvämpien tukimuotojen piiriin pääsemiseksi.

Hankkeen toiminnan tavoitteita

1. Aineellisen avun saaminen2. Hyvinvoinnin lisääntyminen3. Jatkopalveluiden piiriin pääseminen
4. Osallisuuden lisääntyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. 

 

Hankkeen toimintaa

  • TOIMET - Kriisiapu, palveluneuvonta ja tuki palveluihin hakemiseen, keskusteluapu, ryhmätoiminta, terveysneuvonta jne. etenkin Töölön toimipisteen Kohtaamispaikka

  • AINEELLINEN APU - Näiden muiden toimien ohella tarjottava aineellinen apu (EU-ruokakortit) sekä palveluista kertominen ja esitteet.

  • KEHITTÄMINEN - Kokonaisuuden kehittäminen


Kohderyhmät (etenkin)

  • Työttömät (ja samassa kotitaloudessa asuvat alaikäiset lapset)

  • Vähävaraiset (ja samassa kotitaloudessa asuvat alaikäiset lapset)

  • Muut tukea tarvitsevat

Lisää tietoa hankkeesta Vihreän Keitaan kriisituesta ja aineellisesta avusta.
 

Lisää tietoa ESR+ -rahastosta ja aineellisesta avusta Ruokaviraston sivuilla

bottom of page