top of page


Sari Essayahin vierailulla olivat esillä palkkatukiuudistus ja ajankohtaiset muutokset

Vihreällä Keitaalla oli Sininauhan kanssa ilo toivottaa Sari Essayah tervetulleeksi keskiviikkona 19.10.2022 Vihreän Keitaan Metsälän toimipisteeseen. Esillä olivat ajankohtaiset asiat sekä erityisesti palkkatukiuudistuksen tuomat muutokset ja haasteet. Vihreällä Keitaalla oli myös mahdollisuus esitellä toimintaansa sekä toimintaan osallistuvien kertoa omasta tilanteestaan.

Vihreä Keidas ja Sininauha pitävät tärkeänä, että päättäjille välittyy lisää tietoa palkkatukiuudistuksen konkreettisista vaikutuksista, joista osa hahmottuu parhaiten asiakkaiden ja järjestöjen näkökulmasta. Lisäksi keskiviikkona oli mahdollisuus kertoa palkkatuen parissa tällä hetkellä tehtävästä työstä sekä tähän liittyvistä saavutuksista.

Vihreällä Keitaalla työskentelee tälläkin hetkellä useita henkilöitä palkkatuella. Tämä ratkaisu on heidän elämäntilanteessaan hyödyllinen, ja samalla heidän panoksensa järjestön yhteisössä on tärkeä. Nykyinen palkkatukimalli on tarjonnut työkalun hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin sekä mahdollistanut siirtymisen vapaille työmarkkinoille ja tiiviimpään yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Palkkatukiuudistuksen pelätään heikentävän tätä mahdollisuutta, etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kohdalta.

Tästä aiheesta on kirjoittanut lisää Sininauha

 

Kansanedustaja Sari Essayah ja Vihreän Keitaan toiminnanjohtaja Katja Försti keskiviikon vierailun aikana

bottom of page