top of page

HALLITUS

Vihreä Keidas yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka päättää yhdistyksen säännöistä, vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat. Hallitus vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja asioiden hoidosta talousarvion puitteissa henkilökunnan avustamana. 


Hallituksen puheenjohtaja: 
Robert, Försti 


Hallituksen jäsenet:  
Hulden, Kirsi - varapuheenjohtaja
Härmä, Jonna 
Juvonen, Väinö 
Bäck, Sohvi 

Lumitsalo, Nadja
 

Varajäsen:
Ketonen, Elina 

 

bottom of page