top of page

HALLITUS

Vihreä Keidas yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka päättää yhdistyksen säännöistä, vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat. Hallitus vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja asioiden hoidosta talousarvion puitteissa henkilökunnan avustamana. 


Hallituksen puheenjohtaja: 
Hulden, Kirsi 


Hallituksen jäsenet:  
Kaartinen, Heli - varapuheenjohtaja
Försti, Robert - rahastonhoitaja 
Härmä, Jonna 
Lumitsalo, Nadja
Juvonen, Väinö 
Bäck, Sohvi 
Englund, Katja 

 

Varajäsenet:  
Ketonen, Elina 
Välipirtti, Kaisa Leena 

 

bottom of page