JOHTOKUNTA

Vihreä Keidas yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka päättää yhdistyksen säännöistä, vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden johtokunnan jäsenille ja valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat. Johtokunta vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja asioiden hoidosta talousarvion puitteissa henkilökunnan avustamana. 


Johtokunnan puheenjohtaja: 
Hulden, Kirsi 


Johtokunnan jäsenet:  
Kaartinen, Heli - varapuheenjohtaja
Försti, Robert - rahastonhoitaja 
Härmä, Jonna 
Lumitsalo, Nadja
Juvonen, Väinö 
Bäck, Sohvi 
Englund, Katja 

 

Varajäsenet:  
Ketonen, Elina 
Välipirtti, Kaisa Leena