Elämä Kondikseen -työryhmässä tuetaan työhyvinvointia ja lisätään työelämävalmiuksia. 
Toimintaan sisältyy niin koulutuksia kuin henkilökohtaista tuki sekä muu toiminta. Tarkemmin

toimintaa on esitelty alla olevassa talossa.