Yhdistys

Yhdistys

Vihreä Keidas ry on perustettu 1966 ja siten yksi Suomen vanhimmista huumaavien aineiden väärinkäytön ehkäisemiseen pyrkivistä järjestöistä. Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Helsingissä Vallilassa, jossa on poikkeuksellisen paljon sellaisia avun tarpeessa olevia ihmisiä, jotka ovat jääneet tai ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan tarjoamien palvelujen ulkopuolelle. 

Yhdistyksen ydintehtävä (missio): Erityisesti vaikeuksissa olevien asiakkaiden tukeminen päihteettömään ja terveeseen elämään. 

Yhteinen tahtotila (visio) Vihreä Keidas ry on vapaaehtoistyöhön nojautuva ja yhteiskristilliseltä pohjalta, matalan kynnyksen periaatteella päihdetyötä Helsingissä tekevä järjestö. Se kannustaa lähimmäisiä rakkauden tekoihin ja auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään ja terveeseen elämään sekä heidän tavoitteidensa toteuttamiseen. Vihreä Keidas ry tunnetaan päihderiippuvuuksista vapaan elämäntavan rohkeana edistäjänä. 

Kohderyhmänä ovat erityisesti avun tarpeessa olevat ihmiset sekä heidän läheisensä eli henkilöt, jotka ovat ilman inhimillistä tukea vaarassa jäädä vaille koulutusta, työtä tai yhteiskunnan tarjoamia palveluja. 

Tavoite: Kävijöidemme henkinen, hengellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen sekä elämänhallinnan paraneminen.

Tärkeimmät arvot perustuvat kristilliseen ihmiskäsitykseen: 
lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen kunnioittaminen jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana yhteiskristillisyys inhimillisyys

© 2017. Vihreä Keidas ry - Gröna Oasen rf