Tavoitteemme

Yhdistyksen ydintehtävä (missio): 
Avun tarpeessa olevien ihmisten elämänhallinnan ja -laadun parantaminen sekä tukeminen päihteettömään ja terveeseen elämään. 

Yhteinen tahtotila (visio): Vihreä Keidas ry on vapaaehtoistyöhön nojautuva ja yhteiskristilliseltä pohjalta, matalan kynnyksen periaatteella päihdetyötä Helsingissä tekevä järjestö. Se kannustaa lähimmäisiä rakkauden tekoihin ja auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään ja terveeseen elämään sekä heidän tavoitteidensa toteuttamiseen. Vihreä Keidas ry tunnetaan päihderiippuvuuksista vapaan elämäntavan rohkeana edistäjänä. 

Kohderyhmänä ovat erityisesti avun tarpeessa olevat ihmiset sekä heidän läheisensä eli henkilöt, jotka ovat ilman inhimillistä tukea vaarassa jäädä vaille koulutusta, työtä tai yhteiskunnan tarjoamia palveluja. 

Tavoite: Asiakkaiden henkinen, hengellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen sekä elämänhallinnan paraneminen.

Tärkeimmät arvot perustuvat kristilliseen ihmiskäsitykseen: 
  • lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen kunnioittaminen 
  • jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen Jumalan luomana 
  • yhteiskristillisyys 
  • inhimillisyys
Toimintaperiaatteita 
Asiakaskeskeisyys, joustavuus, vuorovaikutus, erikoistuminen omien vahvuuksien perusteella, yhteistyö, avoimuus, aktiivinen tiedotus.

e
Lei